Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty okresowe

ROK 2015

Raport roczny 33/2015

Jednostkowy raport roczny za 2014 rok Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku raport okresowy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Futuris raport roczny za