Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2016

Raport kwartalny 15/2016

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku Raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

FUTURIS – raport jednostkowy za I kwartał 2016 roku – 16.05.2016.pdf rozmiar: 143.7 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu