Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2016

Raport kwartalny 38/2016

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku Raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Futuris – raport jednostkowy za III kwartał 2016 roku – 14.11.2016.pdf rozmiar: 140.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu