Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2013

Raport kwartalny 7/2013

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Woźniakowski – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI