Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2017

Raport okresowy 13/2017

Jednostkowy raport kwartalny FUTURIS SPÓŁKA AKCYJNA

Emitent przekazuje w załączniku raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Futuris – raport jednostkowy za III kwartał 2017 roku – 14.11.2017