Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2018

Raport okresowy 4/2018

Jednostkowy raport za IV kwartał 2017 roku

Emitent przekazuje w załączniku raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Futuris – raport okresowy za IV kwartał 2017 roku – 14.02.2018