Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2017

Raport okresowy 6/2017

Jednostkowy raport kwartalny

Emitent przekazuje w załączniku raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Futuris – raport jednostkowy za I kwartał 2017 roku – 15.05.2017.pdf rozmiar: 135.8 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu