Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2016

Raport roczny 23/2016

Jednostkowy raport roczny za 2015 rok

Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku raport okresowy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

FUTURIS sprawozdanie fin 2015.pdf rozmiar: 15455.5 kB

FUTURIS raport roczny 2015.pdf rozmiar: 2424.2 kB

FUTURIS_OPINIA I RAPORT FUTURIS 2015.pdf rozmiar: 5256.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu