Kontakt

FUTURIS S.A.

Al. Jana Pawła II 23

00-854 Warszawa

  • tel: 22 333 72 42
  • fax: 22 333 72 42

biuro@futurissa.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000349562

REGON: 021129430

NIP: 8951965592

Kapitał zakładowy: 3.861.810,00 zł (w pełni opłacony)

Nr rachunku bankowego:

16 1240 6768 1111 0010 4030 0358