Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2012

Korzystny koniec roku dla spółek portfelowych RUNICOM S.A. i FUTURIS S.A.

B3System S.A. zawarła umowę 27 grudnia bieżącego roku z Bankiem Pekao S.A., z tytułu której spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości niemal 2,5 mln zł netto.

Ponadto spółka zrealizowała zamówienie dla Hewlett-Packard Polska. Podmioty zawarły umowę, której przedmiotem jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego w środowisku informatycznym Banku wraz z migracją danych oraz usługami gwarancyjnymi świadczonymi w formie 36-miesięcznego serwisu gwarancyjnego. Ponadto B3System S.A. zobowiązała się do świadczenia, na życzenie Banku, płatnego serwisu pogwarancyjnego przez okres 2 lat po upływie okresu gwarancji.

Ponadto, w okresie ostatnich 12 miesięcy B3System S.A. zrealizowała na rzecz Hewlett-Packard Polska Sp. z o. o. zamówienia o łącznej wartości niemal 1,1 mln zł netto, w ramach których zawierało się m. in. świadczenie usług informatycznych obejmujące analizę, wdrożenie oraz opiekę powdrożeniową systemu informatycznego.

B3SYSTEM S.A. to spółka działająca na polskim rynku informatycznym od ponad 10 lat, realizująca kompleksową obsługę w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informatycznego. Oferta firmy obejmuje rozwiązania z zakresu ochrony stacji roboczych i serwerów, ochrony styku z Internetem, bezpieczeństwa sieci oraz ochrony informacji. Spółka notowana na rynku regulowanym GPW, udział RUNICOM S.A. w jej kapitale zakładowym wynosi 2,03%.