Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2013

NETWISE S.A. – spółka portfelowa RUNICOM S.A. i FUTURIS S.A. – została po raz czwarty Partnerem Roku Microsoft

Podczas corocznej konferencji Microsoft Strategy Partner Conference, Netwise S.A. po raz czwarty z rzędu został nagrodzony tytułem PARTNER ROKU – DYNAMICS CRM.

Uzyskanie tego wyróżnienia na rynku polskim po raz kolejny potwierdza mocna przewagę NETWISE S.A. nad konkurencją. W tym roku w Rankingu Partnerów brane były pod uwagę: sprzedaż licencji, liczba wdrożeń, liczba referencji, liczba nowych konsultantów.
Wcześniej w lipcu 2013 roku – NETWISE S.A. została finalistą kategorii Microsoft Dynamics Reseller of the Year 2013 w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

RUNICOM S.A. posiada 191.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 18,76% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Cena zakupu ww. pakietu wynosi 204.200,00 zł, a obecna wartość rynkowa 993.200,00 zł, co oznacza stopę zwrotu z inwestycji 387%.

FUTURIS S.A. posiada 98.500 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 9,67% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Cena zakupu ww. pakietu wynosi 9.850 zł, a obecna wartość rynkowa 512.200,00 zł, co oznacza ponad 50-krotną stopę zwrotu z inwestycji.

NETWISE S.A. jest niekwestionowanym liderem wdrożeń platform biznesowych opartych o Microsoft Dynamics CRM w Polsce (1. miejsce w Rankingu Partnerów Microsoft, 1. miejsce na liście partnerów Dynamics CRM w branżowym magazynie Computerworld). Spółka zdobyła wiele nagród za jakość wdrożeń i za pozycję na rynku w Polsce, m.in. kilkukrotnie tytuł Partner of the Year, kompetencję GOLD – Customer Relationship Management w nowym programie partnerskim Microsoft Partner Network, członkostwo w President’s Club for Microsoft Dynamics. W październiku 2012 roku w rankingu organizowanym w Europie Środkowej przez firmę doradczą Deloitte, NETWISE S.A. została liderem rankingu w kategorii „Wschodzące Gwiazdy”.