Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2011

Nowe akcje Futuris S.A. trafią do obrotu na NewConnect

Zarząd Futuris S.A. złożył w dniu dzisiejszym wniosek o wprowadzenie 166.721.537 akcji serii E i F do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect.

Łącznie w obrocie znajdzie się 183.221.537 akcji Futuris S.A o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Podniesienie kapitału zakładowego Futuris S.A. nastąpiło w połowie br. w drodze emisji 1.100.000 akcji serii E oraz 165.621.537 akcji serii F spółki. Obie emisje zostały skierowane w ofercie prywatnej głównie do akcjonariuszy Grupy Kapitałowej SPQR. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji akcji serii E i F Futuris S.A. w dniu 7 listopada 2011 r.