Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2014

Podmioty z Grupy EQUITIER S.A. zakończyły realizację projektów emisji obligacji dla FUTURIS S.A. na kwotę 654.000 zł.

FUTURIS S.A. w listopadzie 2014 roku przydzieliła obligacje serii S i T.

Zarząd FUTURIS S.A. (spółki portfelowej PCH CAPITAL S.A.) zakończył emisję dwuletnich obligacji serii S i T o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oprocentowanych 10% w skali roku.

Inwestorzy zidentyfikowani przez spółki z Grupy Kapitałowej EQUITIER S.A., w tym NEVIUS S.A. i ATTENTIA S.A., którzy wzięli udział w ofertach prywatnych objęli obligacje o łącznej wartości 654.000,00 zł.

EQUITIER S.A. to giełdowy holding firm świadczących usługi finansowe należący do Grupy PCH CAPITAL S.A.

Akcje EQUITIER S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej informacji w raporcie FUTURIS S.A.