Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Relacje inwestorskie

FUTURIS S.A. dbając o swój wizerunek oraz wypełniając obowiązki informacyjne i zasady ładu korporacyjnego, w niniejszym dziale publikuje informacje przydatne dla inwestorów oraz dziennikarzy tak, aby mogli zorientować się w bieżących wydarzeniach.

Raporty bieżące

Najnowsze raporty bieżące

Zobacz wszystkie

Raporty okresowe

Najnowsze raporty okresowe

Raport okresowy 10/2017

Jednostkowy raport kwartalny Futuris Spółka Akcyjna FUTURIS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBINVT00016)

Zobacz wszystkie

Dokumenty korporacyjne

Dokumenty spółki

Dokumenty informacyjne

Walne zgromadzenia

Najnowsze informacje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30.08.2016

Zarząd Futuris S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349562 („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej

Zobacz wszystkie

Dobre praktyki

Animator Akcji

Firma: Dom Maklerski BDM S.A.
Siedziba: Bielsko-Biała
Adres: ul. Stojałowskiego 27 43-300 Bielsko-Biała
KRS: 0000008665
Telefon: +48 33 812 84 40
Faks: +48 33 812 84 42
Adres poczty elektronicznej: bdm@bdm.com.pl
Adres strony internetowej: www.bdm.com.pl