Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Relacje inwestorskie

FUTURIS S.A. dbając o swój wizerunek oraz wypełniając obowiązki informacyjne i zasady ładu korporacyjnego, w niniejszym dziale publikuje informacje przydatne dla inwestorów oraz dziennikarzy tak, aby mogli zorientować się w bieżących wydarzeniach.

Raporty bieżące

Najnowsze raporty bieżące

Zobacz wszystkie

Raporty okresowe

Najnowsze raporty okresowe

Zobacz wszystkie

Dokumenty korporacyjne

Dokumenty spółki

Dokumenty informacyjne

Walne zgromadzenia

Najnowsze informacje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30.08.2016

Zarząd Futuris S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349562 („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej

Zobacz wszystkie

Dobre praktyki

Animator Akcji

Firma: Dom Maklerski BDM S.A.
Siedziba: Bielsko-Biała
Adres: ul. Stojałowskiego 27 43-300 Bielsko-Biała
KRS: 0000008665
Telefon: +48 33 812 84 40
Faks: +48 33 812 84 42
Adres poczty elektronicznej: bdm@bdm.com.pl
Adres strony internetowej: www.bdm.com.pl