Raporty bieżące

FUTURIS S.A. dbając o swój wizerunek oraz wypełniając obowiązki informacyjne i zasady ładu korporacyjnego, w niniejszym dziale publikuje informacje przydatne dla inwestorów oraz dziennikarzy tak, aby mogli zorientować się w bieżących wydarzeniach.

Najnowsze raporty bieżące

05 kwietnia 2018

Raport bieżący 7/2018

Pismo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

28 marca 2018

Raport bieżący 6/2018

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

23 lutego 2018

Raport bieżący 5/2018

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zobacz wszystkie