Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2016

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podpisała umowę w zakresie promocji i sprzedaży jej usług w sieci Monetia Sp. z o. o.

Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży usług Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A.

Monetia Sp. z o. o. to największa ogólnopolska sieć agencji płatniczych posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.

Na podstawie podpisanej umowy – sieć agencyjna Monetii będzie promowała i sprzedawała usługi świadczone przez Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w całej Polsce.

RCO S.A. kompleksowo obsługuje klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność sprawców zdarzeń oraz ubezpieczycieli.

RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych nawet z 1997 roku, a także w przypadkach kiedy została zawarta ugoda na wcześniejszym etapie w celu uzyskania kwot sięgających kilkuset tysięcy złotych.

Oprócz wypadków komunikacyjnych RCO S.A. specjalizuje się w doradztwie w zakresie odszkodowań za błędy medyczne i wypadki przy pracy.

Spółka doradza w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych i innych wynikłych z wypadku.

Futuris S.A. posiada 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A  o wartości nominalnej 1,00 zł każda RCO S.A., które stanowią 50% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Pozostałe 50% akcji imiennych serii A posiada powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu RCO S.A. – Pan Krzysztof Niedźwiedź.