Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2012

Roman Durka pokieruje funduszami Runicom S.A. i Futuris S.A.

W dniu wczorajszym, na stanowisko Prezesa Zarządu Runicom S.A. oraz Futuris S.A. został powołany dr Roman Durka, jeden z najbardziej doświadczonych managerów branży IT w Polsce, od kwietnia pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Runicom S.A.

Dr Roman Durka, od ponad 25 lat związany z sektorem IT, kierował polskimi oddziałami światowych koncernów, takich jak IBM, Dell, Sun Microsystems, Fujitsu Technology Solutions czy Nortel Networks. Był również jednym z założycieli giełdowego funduszu technologicznego MCI Management SA. W nowej roli będzie odpowiadał za rozwój strategii inwestycyjnych funduszy z Grupy Runicom na rynku małych i średnich spółek z sektora teleinformatycznego.
Roman Durka jest doktorem nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej. Ukończyłstudia MBA w London School of Economics and Political Science. Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu.
Małgorzata Usakowska-Bilska, pełniąca do tej pory funkcję Prezesa Zarządu obu funduszy, złożyła rezygnacje w dniu 20 czerwca br.
Więcej informacji:
• Raport bieżący