Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2013

Spółka portfelowa RUNICOM S.A. i FUTURIS S.A. realizuje kolejne duże zamówienia.

B3System S.A. zrealizowała kolejny etap umów z PKO BP S.A., wartość umów od początku bieżącego roku do 7 lutego wyniosła ponad 2 mln zł.

Zamówienia realizowane są w ramach Umowy o współpracę z dnia 23 lutego 2012 roku na sprzedaż, dostawę oraz instalację i konfigurację sprzętu drukującego, dostawę materiałów eksploatacyjnych, dostawę i wdrożenie Systemu MPS dla Centrali Banku i jego oddziałów, której stronami są PKO BP S.A. oraz konsorcjum spółek B3System S.A. i KEN Technologie Informatyczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

B3SYSTEM S.A. to spółka działająca na polskim rynku informatycznym od ponad 10 lat, realizująca kompleksową obsługę w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informatycznego. Oferta firmy obejmuje rozwiązania z zakresu ochrony stacji roboczych i serwerów, ochrony styku z Internetem, bezpieczeństwa sieci oraz ochrony informacji. Spółka notowana na rynku regulowanym GPW, udział RUNICOM S.A. w jej kapitale zakładowym wynosi 2,03%.