Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2012

Spółka portfelowa RUNICOM S.A. i FUTURIS S.A. realizuje kolejne zamówienie.

B3System S.A. realizuje kolejne zamówienia wynikające z umowy zawartej pomiędzy PKO Bank Polski S.A. konsorcjum spółek B3System S.A. i KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o., których wartość w okresie od 20 do 27 listopada bieżącego roku wyniosła ponad 1,1 mln zł.

Jest to kolejne zamówienie realizowane przez B3System S.A. na rzecz PKO Bank Polski S.A., zgodnie z warunkami zawartej 23 lutego 2012 roku umowy na sprzedaż, dostawę oraz instalację i konfigurację sprzętu drukującego, dostawę materiałów eksploatacyjnych, dostawę i wdrożenie Systemu MPS dla Centrali Banku i jego oddziałów. W okresie od podpisania umowy do 27 listopada 2012 roku wartość netto wszystkich umów zrealizowanych przez Spółkę na rzecz banku wynosi niemal 19,5 mln zł.

B3SYSTEM S.A. to spółka działająca na polskim rynku informatycznym od ponad 10 lat, realizująca kompleksową obsługę w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informatycznego. Oferta firmy obejmuje rozwiązania z zakresu ochrony stacji roboczych i serwerów, ochrony styku z Internetem, bezpieczeństwa sieci oraz ochrony informacji. Spółka notowana na rynku regulowanym GPW, udział RUNICOM S.A. w jej kapitale zakładowym wynosi 2,03%.