Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2012

Szereg sukcesów spółki portfelowej RUNICOM S.A. i FUTURIS S.A. na zakończenie 2012 roku.

B3System S.A. zawarło znaczące umowy z ING Bank Śląski S.A. oraz ING Services Polska Sp. z o. o. Ponadto Spółka realizuje kolejne zamówienia wynikające z umowy zawartej pomiędzy PKO Bank Polski S.A. a konsorcjum spółek B3System S.A. i KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o.

20 grudnia br. ING Bank Śląski S.A. złożył zamówienia na sprzedaż i dostawę sprzętu informatycznego przez B3System S.A. o łącznej wartości równej niemal 6,1 mln złotych.

ING Services Polska Sp. z o. o. także 20 grudnia br. złożyło kolejne zamówienia na sprzedaż i dostawę sprzętu informatycznego. Wartość zamówień od dnia 6 czerwca 2012 roku do 20 grudnia 2012 wynosi niemal 2 mln zł.

B3System S.A. realizuje kolejne zamówienia na rzecz PKO Bank Polski S.A., zgodnie z warunkami zawartej 23 lutego 2012 roku umowy na sprzedaż, dostawę oraz instalację i konfigurację sprzętu drukującego, dostawę materiałów eksploatacyjnych, dostawę i wdrożenie Systemu MPS dla Centrali Banku i jego oddziałów. Od 20 do 21 grudnia br. Spółka wystawiła w związku z realizacją umowy faktury o wartości 3,6 mln zł. W okresie od podpisania umowy do 21 grudnia 2012 roku wartość netto wszystkich umów zrealizowanych przez Spółkę na rzecz banku wynosi niemal 30 mln zł.

B3SYSTEM S.A. to spółka działająca na polskim rynku informatycznym od ponad 10 lat, realizująca kompleksową obsługę w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informatycznego. Oferta firmy obejmuje rozwiązania z zakresu ochrony stacji roboczych i serwerów, ochrony styku z Internetem, bezpieczeństwa sieci oraz ochrony informacji. Spółka notowana na rynku regulowanym GPW, udział RUNICOM S.A. w jej kapitale zakładowym wynosi 2,03%.