Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2013

Udany rok spółki portfelowej RUNICOM S.A. i FUTURIS S.A.

Spółka portfelowa FUTURIS S.A., eo NETWORKS S.A., opublikowała bardzo dobre wyniki za rok 2012.

W 2012 roku jednostkowo przychody ze sprzedaży eo Networks S.A. wzrosły do 37,5 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 2,7 mln zł, w ujęciu skonsolidowanym przychody przekroczyły 38 mln zł, a zysk netto wyniósł blisko 2,5 mln zł. Rentowność operacyjna kształtowała się na wysokim 11% poziomie, znacząco wzrósł także stan środków pieniężnych spółki, w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym.

Zarząd zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie ww. sprawozdań finansowych na dzień 14 czerwca 2013 roku.

Głównymi odbiorcami produktów spółki w 2012 roku były podmioty z sektorów finansowego, mediów, telekomunikacyjnego oraz informatycznego. Spółka realizowała innowacyjne projekty w tym „Budowa i wdrożenie wyszukiwarki informacji w oparciu o silnik SOLR” oraz „Badanie innowacyjnej koncepcji analizatora treści antyspam/scam w serwisach internetowych”.

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 27 kwietnia 2012 roku, w dniu debiutu kurs akcji wzrósł o 67% w stosunku do ceny emisyjnej.

Eo Networks S.A. to firma programistyczna (software house), koncentrująca się na projektowaniu i budowaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektorów: bankowo-finansowego, mediowego i telekomunikacyjnego. Według magazynu Forbes jedna z 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w regionie. Spółka notowana jest w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. RUNICOM S.A. posiada pośrednio i bezpośrednio 10,87% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu eo Networks S.A.