Władze spółki

Marcin Nastarowicz

PREZES ZARZĄDU

Pan Marcin Nastarowicz posiada wieloletnie doświadczenie w aktywnej sprzedaży instrumentów finansowych, budowaniu i koordynacji pracy sieci sprzedaży (w tym biur maklerskich i pośredników finansowych), szkoleniu i organizowaniu akcji marketingowych dla dystrybutorów działających na rynku finansowym. W 2012 roku zarządzał sprzedażą instytucjonalnych produktów bankowych w Banku Pocztowym S.A., w latach 2005 – 2011 był regionalnym dyrektorem sprzedaży Skarbiec Asset Management Holding S.A. – Skarbiec TFI, w latach 2002 – 2005 dyrektorem ds. kluczowych dystrybutorów w Skarbiec Asset Management Holding S.A. – Skarbiec Serwis Finansowy oraz w latach 2001 – 2002 kierownikiem sekcji sprzedaży w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym „Skarbiec – Emerytura” S.A. Wcześniej tj. w latach 1998 – 2001 był kolejno przedstawicielem handlowym w Felix Polska GmbH, regionalnym kierownikiem sprzedaży w Citibank/Warta Powszechne Towarzystwo Emerytalne „DOM” S.A. oraz business development managerem w TGC Group Polska.

Rada Nadzorcza 

DARIUSZ GRAFF

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Pan Dariusz Graff jest managerem od wielu lat związanym z rynkiem finansowym i doradztwa biznesowego. Był związany z giełdową Grupą Kapitałową Internet Group, gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego spółką Ad Net S.A., zasiada w Radach Nadzorczych i Zarządach wielu spółek prawa handlowego. Pan Dariusz Graff ukończył Politechnikę Warszawską z tytułem magistra inżyniera. Pełni funkcje zarządcze i nadzorcze w wielu spółkach z Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A.

ROBERT SIEŃKOWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Pan Robert Sieńkowski jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1995 – 1997 roku był związany z Ernst & Young Audit Sp. z o. o., gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Od 1999 do 2007 pracował jako Dyrektor Finansowy w firmach związanych z rynkiem mediów (m. in. Radio WAWA S.A., Dialog-Galicja Sp. z o. o., Lowe GGK Sp. z o. o., Inititive Media Warszawa Sp. z o. o.). W latach 2008-2010 był Dyrektorem Finansowym i Generalnym w Internet Group S.A, jak również członkiem zarządu i Dyrektorem operacyjnym Ad-net S.A. Od 2010 prowadzi własną działalność doradczą związaną z rynkiem kapitałowym. Obecnie pełni funkcje zarządcze i nadzorcze w wielu spółkach z Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A.

WIESŁAWA CHMIELEWSKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pani Wiesława Chmielewska była związana ze spółkami z grupy BRE BANK od wielu lat. Początkowo ze Skarbiec Asset Management Holding S.A., później z PTE Skarbiec Emerytura. Obecnie pełni funkcje zarządcze i nadzorcze w wielu spółkach z Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A.

TOMASZ ŁUKASZEWICZ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Tomasz Łukaszewicz ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistera. Posiada certyfikat doradcy w ASO nr 76/2012. Od czerwca 2011 roku do marca 2012 roku pracował w SIRIUS CORPORATE SOLUTIONS S.A. Od marca 2012 roku związany z PCH Corporate Finance Sp. z o. o. Sp. K. Obecnie pełni funkcje nadzorcze w wielu spółkach z Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A.