Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2015

Wzmocnienie kadrowe Creditia S.A. (spółki zależnej w 80% od Futuris S.A.)

Prezesem Zarządu Creditia S.A. został Pan Rafał Wójtowicz.

14 września 2015 roku Rada Nadzorcza Creditia S.A. powołała Pana Rafała Wójtowicza na Prezesa Zarządu Creditia S.A.

Pan Rafał Wójtowicz jest absolwentem Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowej grupie finansowej Provident. Jest managerem silnie zorientowanym na sukces, skutecznie maksymalizującym cele biznesowe i operacyjne w regionach szczególnie wymagających. Opracowywał i realizował efektywne plany naprawcze, budował zaangażowanie pracowników oraz doskonalił poziom obsługi klientów, przyczyniając się do stałej poprawy wyników ekonomicznych w spółce. Posiada szeroką wiedzę biznesową i operacyjną oraz doskonałą znajomość branży finansowej. Zarządzał zespołem sprzedażowym do 280 osób.

Wraz z dynamicznym rozwojem Creditia S.A. do zespołu dołączył również niedawno Pan Marcin Pilc, który pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży i Rozwoju Sieci. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Posiada tytuł Licencjata o specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Pan Marcin Pilc jest menadżerem z ponad 10-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym z udokumentowanymi sukcesami w sprzedaży. Specjalizuje się w zarządzaniu, a w szczególności w profesjonalnej i kompleksowej obsłudze sprzedaży produktów finansowych, budowie i kierowaniu ponad 300-osobowym zespołem sprzedażowym w strukturze rozproszonej, optymalizacji procesów oraz procedurach mających na celu osiąganie wyznaczonych celów poprzez maksymalizację zysków, wdrażaniu usprawnień, tworzeniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, obsługi klientów, motywowaniu zespołu, budowaniu autorytetu lidera oraz technikach wykorzystywanych w coachingu. Swoje kompetencje praktyczne budował w firmie International Personal Finannce (IPF) – Provident Polska S.A.

W ramach ofert prywatnych w sierpniu 2015 roku inwestorzy objęli łącznie 770 obligacji Creditia S.A. o łącznej wartości nominalnej 770.000,00 zł.

W 2015 roku Creditia S.A. planuje osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 2.500.000,00 zł.

Spółki zależne od Creditia S.A. w 2014 roku wypracowały przychody ze sprzedaży w wysokości 1.450.979,34 zł oraz zysk netto 334.055,12 zł.

W I półroczu 2015 roku Creditia S.A. wypracowała skonsolidowane przychody w wysokości 4.409.274,66 zł i skonsolidowany zysk netto 1.085.257,55 zł.

Creditia S.A. z siedzibą w Poznaniu jest holdingiem prowadzącym działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

- Creditia Sp. z o. o. – spółka udzielająca krótkoterminowych pożyczek,

- Avalgreen Sp. z o. o. sp. k. – instytucjonalny poręczyciel pożyczek,

- Prestitia Sp. z o. o. – spółka udzielająca pożyczek wieloratalnych,

- Expancier Sp. z o. o. – edukacja oraz doradztwo finansowe.

Grupa Kapitałowa Creditia S.A. prowadzi działalność w 11 województwach poprzez własną sieć przedstawicieli. Grupa buduje rownież własną sieć windykatorów mobilnych.

Akcje posiadane przez Futuris S.A. stanowią 80% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Creditia S.A