Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2012

Zmiana siedziby funduszy Grupy RUNICOM S.A.

W dniu 4 lipca bieżącego roku fundusze private equity/venture capital RUNICOM S.A. oraz FUTURIS S.A. zmieniają siedzibę.

Od dnia 4 lipca 2012 roku, siedziba RUNICOM S.A. mieści się pod adresem Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.
Dnia 4 lipca 2012 roku dokonano także zmiany adresu siedziby FUTURIS S.A. Nowa siedziba spółki mieścić się będzie przy Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.